Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja o wydawaniu żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS.

Wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach 15.02.2019 r. – 21.02.2019 r.

Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:

  • 15.02.2019 r. (piątek) w godz. 7.30-12.30
  • 18.02.2019 r. (poniedziałek) w godz. 7.30.- 14.30
  • 19.02.2019 r. (wtorek) w godz. 7.30- 14.30
  • 20.02.2019 r. (środa) w godz. 7.30- 14.30
  • 21.02.2019 r. (czwartek) w godz. 7.30-14.30

Wydanie towaru nastąpi po okazaniu dowodu osobistego.
Nie odebrana w terminie żywność zostanie rozdysponowana powtórnie wśród osób korzystających z programu .

Prosimy o terminowe odbieranie paczek żywnościowych.