Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu funkcjonuje przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie od 2006 roku. Wolontariuszami są osoby starsze, które wyrażają wolę i chęć pomocy innym osobom potrzebującym wsparcia – głównie klientom Ośrodka Pomocy Społecznej. Wolontariusze świadczą swoją pracę nieodpłatnie w środowiskach osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Bornego Sulinowa:

  • spacery i rozmowy z podopiecznymi, dotrzymywanie towarzystwa, pomoc w pracach domowych, robienie zakupów, wykup leków,
  • prowadzenie różnorodnych zajęć z osobami starszymi, nauka posługiwania się Internetem, wspólna gra na instrumentach ORFFA,
  • pomoc przy rozładunku darów z UE,
  • pomoc w pracach biurowych w OPS,
  • zaangażowanie w organizacji akcji: zbiórki żywności, słodyczy, zabawek pod nazwą „Świąteczna paczka”

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem – dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie pomagać na rzecz innych zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie !!!