Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Klub Senior+ w Bornem Sulinowie.

Klub Senior+ w Bornem Sulinowie rozpoczął swoją działalność w styczniu 2019 r., jego siedziba mieści się budynku przy ul. Targowej 5 (piętro).

Klub został utworzony w 2018 r. przez Gminę Borne Sulinowo, która otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020- edycja 2018 Moduł I. W wyniku realizacji zadania powstało miejsce spotkań dla min. 15 seniorów, tj. osób w wieku 60+ zarówno kobiet jak i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, które umożliwia im korzystanie z szerokiej i kompleksowej oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej, z zakresu aktywności ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Seniorzy mają do dyspozycji sześć pomieszczeń o łącznej powierzchni 106,31 m². Znajduje się tam sala spotkań wyposażona w meble wypoczynkowe, sprzęt audiowizualny i stoły do zajęć terapeutycznych, a także szafa i szafki do przechowywania materiałów.

W Klubie „Senior+” przygotowano dla seniorów salę rehabilitacyjno-ruchową, wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny, w tym drabinki, materace, rower magnetyczny, rotory, piłki i inne urządzenia do ćwiczeń. Do dyspozycji uczestników zajęć klubowych przygotowano kuchnię z wyposażeniem, hol z szatnią i pomieszczenia sanitarne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Klub „Senior+” jest miejscem aktywizacji, edukacji, integracji i wypoczynku seniorów z całej gminy Bornego Sulinowa. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00. Placówka znajduje się w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, a pracą Klubu kieruje instruktor.

Gmina Borne Sulinowo wystąpiła w grudniu 2018 r. z ofertą na dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”. Planowane dofinansowanie przeznaczone będzie na pokrycie poniesionych kosztów związanych z materiałami terapeutycznymi, produktami żywnościowymi, artykułami biurowymi i gospodarczymi, grami logicznymi, sprzętem i materiałami rehabilitacyjnymi, itd., potrzebnymi do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć w Klubie. Wnioskowana dotacja przeznaczona będzie również na zatrudnienie instruktora i innych specjalistów.

Od grudnia ubiegłego roku osoby zainteresowane uczęszczaniem do Klubu „Senior+” wypełniały ankiety, na podstawie których została wybrana grupa 15 osób. Nie oznacza to, że lista ta jest zamknięta. Zapraszamy seniorów, aby przychodzili do Klubu, zapoznawali się z naszą ofertą. Prosimy również, by w ramach działalności Klubu zgłaszali do nas swoje potrzeby i oczekiwania, byśmy mogli wspólnie im sprostać.