Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Zapewnienie dostępności

Procedura umożliwiająca składanie wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Procedura umożliwiająca składanie wniosków o zapewnienie dostępności cyfrowej oraz skarg na brak zapewnienia

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej