Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Klub Senior +

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025
KLUB „SENIOR+

DOFINANSOWANIE: 38 400,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 120 000,00 zł

 

 

 

Senior+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
ogłasza nabór uczestników
do Klubu „Senior+”
przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie

JEŻELI JESTEŚ:

  • mieszkańcem Gminy Borne Sulinowo w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” 

Klub  „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy  i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

 

UCHWAŁA NR LX/950/2023 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ w Bornem Sulinowie

Załączniki do pobrania:

Regulamin Klubu Senior + w Bornem Sulinowie

Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Bornem Sulinowie

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Bornem Sulinowie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Senior + w Bornem Sulinowie

Zgoda na wizerunek uczestnika / uczestniczki Klubu Senior+ w Bornem Sulinowie

Klauzula informacyjna


Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 oraz środków Gminy Borne Sulinowo.