Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Ważne zdrowie psychiczne

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte działa od 27 stycznia 2015 roku na terenie powiatu Szczecineckiego. Nadrzędnym celem fundacji jest: promowanie zdrowia psychicznego, pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz udzielanie pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapeutycznej dzieciom młodzieży i osobom dorosłym, a także osobom narażonym na wykluczenie społecznie. W ramach działalności Fundacji od dwóch lat przy współfinansowaniu z budżetu Powiatu Szczecineckiego prowadzony jest Punkt Nieodpłatnej Pomocy Psychologicznej i Wsparcia Psychicznego, dzięki któremu świadczone są nieodpłatne usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Od marca 2018 roku ponownie uruchomiony został Punkt Nieodpłatnej Pomocy Psychologicznej i

Wsparcia Psychicznego, w ramach którego mieszkańcy powiatu szczecineckiego mogą korzystać z:

  • Pomocy i wsparcia psychologicznego;
  • Psychoterapii;
  • Konsultacji psychiatrycznych dla dorosłych.

Punkt prowadzony jest w Szczecinku w siedzibie Fundacji Drzwi Otwarte przy ul. Ordona 26. Jednorazowo Każdy mieszkaniec powiatu może skorzystać z 5 godzin psychoterapii lub pomocy psychologicznej oraz 2 konsultacji psychiatrycznych. Ponadto od tego roku w ramach punktu z pomocy psychologicznej będą mogli skorzystać mieszkańcy powiatu w poszczególnych gminach powiatu. Raz w miesiącu dostępny będzie psycholog lub terapeuta w wymiarze 3 godzin w miejscowościach Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo i Grzmiąca.

Aby skorzystać z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Psychologicznej i Wsparcia Psychicznego należy skontaktować się z rejestracją Fundacji Drzwi Otwarte:

Telefonicznie: 534 90 77 30
Mailowo: psychoterapia.szczecinek@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/PsychoterapiaSzczecinek
Osobiście: ul. Ordona 26, 78-400 Szczecinek