Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

KOLONIE LETNIE 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, iż prowadzi nabór dzieci i młodzieży na wypoczynek letni organizowany z ramienia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Termin kolonii letniej zaplanowany jest w okresie 23.07.2018 – 01.08.2018 r. Miejscem letniego wypoczynku jest Ełk, województwo warmińsko-mazurskie.

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do wypoczynku. Udział w proponowanych formach wypoczynku jest bezpłatny (dzieci i młodzież nie ponoszą żadnych kosztów).
Grupami priorytetowymi są dzieci i młodzież:

  1. objęte pieczą zastępczą;
  2. pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
    1. rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
    2. samotnie wychowywane, o których mowa w art. 20b pkt 2 ustawy o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zmianami),
  3. z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Pierwszeństwo będą miały dzieci i młodzież, które jeszcze nie korzystały z tego rodzaju wypoczynku.

Program kolonii edukacyjnych na Mazurach dostępny jest u pracowników socjalnych OPS – pokój nr 6, 8, 9.

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu dzieci na kolonie dostępne są u koordynatora kolonii, pracownika socjalnego P.Joanny Mejer – pokój nr 9, tel. 94 373 31 83 wew.28

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 18.06.2018 r.