Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Seniorze, odbierz opaskę bezpieczeństwa

Zapraszamy seniorów po odbiór opaski bezpieczeństwa do systemu teleopieki.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby:

  • które ukończyły 65 lat,
  • które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • które zamieszkują samotnie lub z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia,
  • które są mieszkańcami gminy Borne Sulinowo.
W ramach Programu Uczestnik ma zapewnione:

  • podłączenie opaski bezpieczeństwa do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z Centrum Teleopieki,
  • przeszkolenie w zakresie obsługi opaski,
  • całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
  • możliwość kontaktu z pracownikami Centrum Teleopieki w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub złego samopoczucia.

Więcej informacji pod adresem www.mgops.bornesulinowo.pl