Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Korpus Wsparcia Seniorów – Teleopieka

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023

DOFINANSOWANIE: 43 134,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 73 874,00 zł

 

Korpus Wsparcia Seniorów – Teleopieka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie kontynuuje  w roku 2023 Program „Korpus Wsparcia Seniorów”, Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program realizowany jest przez Gminę Borne Sulinowo – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie na podstawie Uchwały nr LIII/847/2023 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Borne Sulinowo w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł II.

 Przewidywana liczba uczestników wynosi 160 osób.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby:

  • które ukończyły 65 lat,
  • które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • które zamieszkują samotnie lub z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia,
  • które są mieszkańcami gminy Borne Sulinowo.

W ramach Programu Uczestnik ma zapewnione:

  • podłączenie opaski bezpieczeństwa do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z Centrum Teleopieki,
  • przeszkolenie w zakresie obsługi opaski,
  • całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
  • możliwość kontaktu z pracownikami Centrum Teleopieki w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub złego samopoczucia.

Dokumenty potrzebne do przystąpienia do Programu można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w godzinach urzędowania Ośrodka oraz ze strony internetowej www.mgops.bornesulinowo.pl.

Wszystkie potrzebne druki należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do M-GOPS w Bornem Sulinowie – w związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje data złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

W razie dodatkowych pytań można się kontaktować z pracownikiem Ośrodka pod nr tel. 94 37 331 83 wew. 30