Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Informacja o wydawaniu żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS.

Wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach 25.02.2020 r. – 28.02.2020 r.

Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:

  • 25.02.2020 r. (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00
  • 26.02.2020 r. (środa) w godz. 8.00 – 14.00
  • 27.02.2020 r. (czwartek) w godz. 8.00 – 16.00
  • 28.02.2020 r. (piątek) w godz. 8.00 – 12.00

Przerwa od 10.00 – do 10.30

Wydanie towaru nastąpi po okazaniu dowodu osobistego.

Nie odebrana w terminie żywność zostanie rozdysponowana powtórnie wśród osób korzystających z programu.

Prosimy o terminowe odbieranie paczek żywnościowych.