Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) nastąpi wypłata świadczeń dobry start na konta osobiste (dotyczy osób, które we wniosku o świadczenie dobry start wskazały tę formę wypłaty) oraz w kasie banku PBS O/Borne Sulinowo ul. Lipowa 8 w Bornem Sulinowie (prosimy o terminowy odbiór świadczeń).

Informujemy jednocześnie, że osoby, które we wniosku o świadczenie dobry start nie wskazały adresu poczty elektronicznej (e-mail), na który ma być przesłana informacja o przyznaniu świadczenia, mogą stosowną informację odebrać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka.