Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja o wydawaniu żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS.

Wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach 19.03.2019 r. – 25.03.2019 r.

Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:

  • 19.03.2019 r. (wtorek) w godz. 7.15 – 14.30
  • 20.03.2019 r. (środa) w godz. 7.15 – 14.30
  • 21.03.2019 r. (czwartek) w godz. 7.15 – 16.30
  • 22.03.2019 r. (piątek) w godz. 7.15 – 08.30
  • 25.03.2019 r. (poniedziałek) w godz. 7.15 – 14.30

Wydanie towaru nastąpi po okazaniu dowodu osobistego.
Nie odebrana w terminie żywność zostanie rozdysponowana powtórnie wśród osób korzystających z programu .

Prosimy o terminowe odbieranie paczek żywnościowych.