Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że w dniu 31 października 2023 r. tj. wtorek Ośrodek będzie czynny w godzinach od 700 do 1300 zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2023 Dyrektora MGOPS z dnia 4.01.2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2023 dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie