Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS od dnia 6 maja 2020 r. po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem godziny odbioru żywności pod nr telefonu: 94 37 331 83 wew. 22 .

Nie odebrana w terminie żywność zostanie rozdysponowana powtórnie wśród osób korzystających z programu.

Ze względów bezpieczeństwa w celu zapobieganiu sytuacjom gromadzenia się osób w budynku MGOPS Borne Sulinowo prosimy o terminowe odbieranie paczek żywnościowych.