Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Dodatek elektryczny

Wnioski można składać od dnia 1 grudnia 2022r o dnia 1 lutego 2023 roku.

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przewidziany jest dla gospodarstw domowych ogrzewających się źródłami ogrzewania zasilanymi energią  elektryczną (również pompami ciepła).

Wysokość jednorazowego dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł.

Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 Ważne! Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. 

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać:

 1. Osobiście w biurze obsługi interesanta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, znajdującym się przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie pok. nr 3 oraz pok. nr 11 w godzinach:
  • poniedziałek – środa: 7.30 – 15.00,
  • czwartek: 7.30 – 17.00,
  • piątek: 7.30 – 13.00.
 2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 3. Elektronicznie na skrytkę ePUAP /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP – wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (poradnik jak podpisać wniosek podpisem osobistym przy pomocy profilu zaufanego znajduje się pod linkiem https://mgops.bornesulinowo.pl/poradnik-jak-podpisac-dokument-podpisem-elektronicznym/)

Do pobrania:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
 2. Instrukcja – jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny
 3. Klauzula informacyjna
 4. Załącznik do wniosku