Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

Ważna informacja w sprawie dodatku węglowego – ponowne złożenie wniosku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym osoby, które otrzymały decyzje odmowne w sprawie dodatku węglowego (np. z uwagi na brak zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków lub zgłoszenie dokonane po 11 sierpnia 2022 r.) lub otrzymały informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania (z powodu przyznania dodatku węglowego gospodarstwu domowemu, które jako pierwsze złożyło wniosek o dodatek węglowy na dany, ten sam adres zamieszkania, w celu ustalenia prawa do dodatku węglowego mogą złożyć ponownie wniosek o dodatek węglowy w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r.

Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzony w miejscu zamieszkania wywiad środowiskowy w celu weryfikacji prawa do dodatku węglowego.

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy o dodatku węglowym wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 2 ust 10 ustawy wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.