Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Koperta Życia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
zaprasza do udziału w projekcie socjalnym p.n.:
Zdecyduj się na kopertę życia!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że z dniem 4 listopada 2019 roku rozpoczyna realizację projektu socjalnego o nazwie „Zdecyduj się na  kopertę życia” i z tym dniem rozpoczyna wydawanie „Kopert Życia”.

Skierowany jest on do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Jego celem jest uświadomienie mieszkańców miasta i gminy o znaczeniu posiadania w miejscu ogólnie dostępnym, szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Informacji, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku zagrożenia  życia lub zdrowia.

„Koperta życia” ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy pacjentowi. W praktyce stanowi nie tylko nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale przy okazji zwiększa również poczucie bezpieczeństwa w/w osób.

W skład „ Koperty Życia” wchodzą:

 • Karta informacyjna przeznaczona do uzupełnienia wraz z kopertą
 • Magnes na lodówkę z logo projektu za pomocą, którego przymocowujemy w.w. kopertę wraz Kartą informacyjną na lodówkę. Kopertę z kartą informacyjną można umieścić bezpiecznie w lodówce, tak aby była widoczna dla służb ratunkowych.

„Karta informacyjna”  składa się z ankiety, która zawiera informacje dotyczące:

 • Grupy krwi, danych osobowych, kontaktu do najbliższych, przebytych chorób, wszelkich uczuleń, przyjmowanych leków, lekarza prowadzącego, informacji dodatkowych, istotnych dla służb medycznych, numerów telefonów alarmowych

„Karta informacyjna” jest ważna przez rok lub do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. W drugim opisanym przypadku uczestnik zobowiązany jest wymienić „Kartę informacyjną” na nową. W przypadku, gdy zajdą istotne zmiany, „ Kartę informacyjną”  będzie można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej MGOPS w Bornem Sulinowie pod adresem:  www.mgops.bornesulinowo.pl, w zakładce  do pobrania „ Koperta Życia” i następnie ponownie ją wypełnić.

Instrukcja wypełnienia „Koperty Życia”

 • Przeczytaj dokładnie formularz i wypełnij go WIELKIMI LITERAMI.W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.
 • Wypełniona „Karta informacyjna’’ powinna zostać podpisana – własnoręcznym czytelnym podpisem i podpisana przez lekarza rodzinnego – w celu potwierdzenia prawdziwości zawartych w niej danych i powinna być przechowywana w miejscu, które jest w każdym domu i zarazem  łatwo dostępne, to jest w lodówce.
 • Kopertę życia umieszczamy na lodówce za pomocą dołączonego do zestawu magnesu lub (jeżeli nie ma możliwości przyczepianie magnesu na lodówkę) wewnątrz lodówki na górnej półce, następnie na lodówkę przyklejamy naklejkę, celem informacji dla służb ratunkowych, że karta informacyjna znajduje się wewnątrz.
 • ,,Karta informacyjna’’ powinna być aktualizowana na bieżąco, to jest za każdym razem kiedy sytuacja zdrowotna ulega zmianie.

Projekt skierowany jest do osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Borne Sulinowo bądź stale zamieszkujących na jej terenie. Udział w Projekcie jest dobrowolny i co równie ważne – bezpłatny.

Na terenie gminy Borne Sulinowo  „Koperty życia” będą wydawane:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Lipowej 6 przez pracowników socjalnych – w pokojach nr 6, 8 i 9 usytuowanych na parterze.
 • w Klubie SENIOR + mieszczącym się przy ul. Targowej 5 (I piętro)
 • w Ośrodku Zdrowia w Łubowie
 • w Ośrodku Zdrowia w Silnowie

Akcja rozpowszechniania „Koperty życia” wśród seniorów, osób samotnych i chorych zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych. „Koperty Życia” mogą uratować życie, ponieważ  zawierają najważniejsze informacje o przebytych chorobach, o aktualnych chorobach, przyjmowanych lekach ponadto numery telefonów do najbliższej rodziny, osób zaufanych czy odpowiednich służb.

Pamiętajmy o tym, aby dane w „Kopercie życia” były zawsze aktualne!

Na karcie informacyjnej „Koperty Życia” znajdują się ponadto numery telefonów alarmowych 999, 998 oraz 997.

Zapraszam do skorzystania z Koperty Życia

KARTA INFORMACYJNA