Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Klub Aktywnego Seniora

Klub Aktywnego Seniora „AS” został powołany na podstawie strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010 i funkcjonuje przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie od 3 marca 2006 r. Siedziba Klubu mieści się w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Targowej 5. Spotkania klubowiczów odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki od godz: 16.00 do godz 18.00. Do Klubu należeć może każda osoba która ukończyła 50 rok życia i zamieszkuje na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, oraz jeżeli przygotowana jest na poznanie ciekawych ludzi i spędzanie wśród Nich wolnego czasu.

Przewodniczącą Klubu KAS „AS” jest Pani Danuta Biernacka, która współpracuje z zatrudnionymi w Klubie – instruktorem terapii zajęciowej i muzykoterapii.

Przychodzący do Klubu Seniorzy trzymają się reguł przez siebie ustalonych. Mówią one między innymi o tym, że:

 1. Każdy Senior zajęcia w klubie zaczyna od uśmiechu i powitania,
 2. Jest aktywny, punktualny i słowny,
 3. Żyje w zgodzie ze wszystkimi,
 4. Ma prawo do własnych poglądów i przekonań ale i szanuje poglądy innych,
 5. Mówi szczerze o tym, co mu się podoba, jak i o tym z czym się nie zgadza,
 6. Sporne kwestie rozwiązuje spokojnie w klubie i spraw klubowych nie wynosi na zewnątrz,
 7. Dba o porządek i wygląd pomieszczeń w których przebywa,
 8. Służy pomocą innym, szczególnie słabszym i potrzebującym.

Klub Aktywnego Seniora – to miejsce, gdzie osoby starsze przyjemnie, interesująco i aktywnie mogą spędzić swój wolny czas. To miejsce gdzie starsi ale zawsze młodzi duchem Seniorzy przychodzą na zajęcia nie tylko zdobywać wiedzę, lecz również, a może przede wszystkim – integrować się -poznawać rówieśników, zawierać przyjaźnie , wymieniać się doświadczeniami, wspierać i dobrze się ze sobą bawić! Każdy z nas ma ukryte zdolności o których często nawet nie wie. W Klubie ma wspaniałą okazję przy pomocy instruktorów aby móc je rozwijać i wydobyć na światło dzienne . Tu Każdy znajdzie coś dla siebie! Szeroka oferta klubowych zajęć proponuje każdemu uczestnikowi urozmaicenie dnia codziennego i aktywizację m.in. poprzez :

Rehabilitację ruchową – tańce integracyjne, wspólne marsze z kijkami (dostępne w klubie)Nordic Walking, spacery relaksujące wokół jeziora Pile itp. cykliczne wyjazdy na zawody sportowe seniorów do Szczecinka, Czaplinka i innych miejscowości w naszym województwie.
Terapię zajęciową – wszelkiego rodzaju zajęcia usprawniające i rozwijające umiejętności manualne – m.in.: haft, prace na drutach, rzeźba, decoupage, malowanie farbami witrażowymi, akrylowymi i olejnymi, it.

Zajęcia muzyczne – wspólny śpiew, i nauka tańca w powstałym w Klubie zespole „Borneńskie Wrzosy”, który reprezentuje swoje zdobyte w czasie spotkań umiejętności wokalne na wszelakich imprezach w Bornem Sulinowie. Jest zapraszany na coroczne spotkania Piosenki Żołnierskiej w DPS -ie. Śpiewa także na Targach Chleba i Miodu, Wieczorkach Kolęd w BOK-ry, oraz na Przeglądzie Piosenki Seniorów organizowanym przez Związek Emerytów i Rencistów w Bornem Sulinowie. Zawsze gorące brawa towarzyszą tym występom.

Oprócz wymienionych stałych zajęć organizuje się w miarę możliwości finansowych także:

 • Wycieczki: autokarowe – tak po terenie naszego miasta i gminy jak i po całym kraju;
 • Wyjazdy do kina, na przedstawienia teatralne, na spotkania integracyjne do innych klubów oraz na inne ciekawe imprezy;

Klubowicze zgodnie ze swoimi oczekiwaniami spędzają także czas w Klubie i poza nim na:

 • spotkaniach integracyjnych z innymi Klubami Seniora
 • ogniskach i grillach organizowanych z okazji „Powitania Wiosny”; ,,Pożegnania Lata” czy „Puszczania na wodę wianków” w noc Świętojańską
 • prezentowaniu własnych umiejętności plastycznych, kulinarnych itp. oraz nabywanie nowych umiejętności w klubowej pracowni
 • celebrowaniu Świąt (Wigilia, Wielkanoc, Dzień Seniora itp.)
 • pomocy koleżeńskiej w sytuacjach tego wymagających
 • udziale w organizowanych festynach i wystawach na terenie gminy – prezentacji wykonanego przez klubowiczów rękodzieła na kiermaszach, występach zespołu „Borneńskie Wrzosy”, oraz pomocy w pracach organizacyjnych
 • zajęciach grupowych typu:: różnego rodzaju gry , m.in. warcaby, szachy, brydż, kalambury,itp

Zajęcia muzyczne i prace ręczne odbywają się regularnie i są prowadzone przez instruktorów, natomiast zajęcia dodatkowe są realizowane przy okazjach współpracy z zaprzyjaźnionymi wolontariuszami jak i samymi klubowiczami – gdyż jak sama nazwa mówi – są to Aktywni Seniorzy!

Ponadto do Klubu zapraszane są ciekawe osoby z ciekawymi umiejętnościami i zainteresowaniami z różnymi zawodami i hobby, które przekazują nam swoje umiejętności i wiedzę poprzez przeprowadzane pokazy i kursy.

Aktywni Seniorzy chętnie biorą udział w wszelkiego rodzaju imprezach, spotkaniach okolicznościowych, konkursach, w realizowanych przez Stowarzyszenie Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Universum” projektach na rzecz seniorów z terenu gminy- takich jak „Internet – morze nowych możliwości”, „Ruch doskonali i uzdrawia serce”, „Jesień życia nie musi być szara”, a także zawodach sportowych i innych imprezach umożliwiających ich aktywizację, prezentację i integrację z innymi osobami. Spotkania odbywają się zawsze w bardzo przyjaznej i radosnej atmosferze a frekwencja jest stuprocentowa!

Od początku istnienia klubu – niezwykle skrupulatnie prowadzona jest kronika Klubu, opisująca i pokazującą na licznych fotografiach i malowidłach ten bardzo bogaty i aktywny przebieg życia klubowego. Chętnych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią , gdyż jest ona najlepszą wizytówką naszego Klubu Aktywnego Seniora.

Zatem jeszcze raz serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego „leśnego miasta” do odwiedzenia naszego Klubu i zostania w nim AKTYWNYM SENIOREM.