» Środowiskowy Dom Samopomocy » Aktualności

Środowiskowy Dom Samopomocy został uruchomiony w 1999 roku dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo. Od 01.01.2011 roku liczba uczestników będzie zwiększona do 35. Uczestnicy to osoby w wieku 18-60 lat  z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle psychicznie chore.
 

Celem placówki jest  m.in.

  • przygotowanie podopiecznych do w miarę normalnego życia
  • integracja ze środowiskiem lokalnym
  • kształtowanie nawyków celowej aktywności
  • aktywizacja zawodowa i społeczna

 

Ponadto naszym podopiecznym oferujemy: psychoterapię, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, inicjowanie pomocy wzajemnej-pomoc w  drobnych naprawach i remontach  w mieszkaniach podopiecznych, pracach porządkowych, przygotowaniu uroczystości rodzinnych, pomoc rzeczową  w postaci pozyskanej żywności, odzieży, sprzętów, pomoc w znalezieniu pracy itp.

Przydatne linki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Bornem Sulinowie
Wszelkie prawa zastrzeżone