» Klub Aktywnego Seniora » Aktualności

          Klub Aktywnego Seniora ,,AS” został powołany na podstawie strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010 i funkcjonuje przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie od 3 marca 2006 r. Siedziba Klubu mieści się w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Kruczkowskiego 5. Spotkania klubowiczów odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki  i piątki od godz:16.00 do godz 18.00. Do Klubu należeć może każda osoba która ukończyła 50 rok życia i zamieszkuje na terenie miasta   i  gminy Borne Sulinowo,oraz jeżeli przygotowana jest na poznanie ciekawych ludzi i spędzanie wsród Nich wolnego czasu.

 Przewodniczącą Klubu KAS ,,AS" jest Pani Alicja Janda , która współpracuje z zatrudnionymi w Klubie - instruktorem terapii zajęciowej   i muzykoterapii.

Przychodzący do Klubu Seniorzy trzymają się reguł przez siebie ustalonych. Mówią one między innymi o tym, że:

1.      Każdy Senior zajęcia w klubie zaczyna od uśmiechu i powitania,

 2.      Jest aktywny, punktualny i słowny,

3.      Żyje w zgodzie ze wszystkimi,

4.      Ma prawo do własnych poglądów i przekonań ale i szanuje poglądy innych,

5.      Mówi szczerze o tym, co mu się podoba, jak i o tym z czym się nie zgadza,

6.      Sporne kwestie rozwiązuje spokojnie w klubie i spraw klubowych nie wynosi na zewnątrz,

7.      Dba o porządek i wygląd pomieszczeń  w których przebywa,

8.      Służy pomocą  innym, szczególnie słabszym i potrzebującym.

 

 Klub Aktywnego Seniora to miejsce, gdzie osoby starsze przyjemnie, interesująco i aktywnie mogą spędzić swój wolny czas. To miejsce gdzie starsi ale zawsze młodzi duchem Seniorzy przychodzą na zajęcia nie tylko zdobywać wiedzę, lecz również, a może przede wszystkim – integrować się -poznawać rówieśników, zawierać przyjaźnie , wymieniać się doświadczeniami, wspierać i dobrze się ze sobą bawić!  Każdy z nas  ma ukryte zdolności o których często nawet nie wie. W Klubie ma wspaniałą okazję przy pomocy instruktorów aby móc je rozwijać i wydobyć na światło dzienne .  Tu  Każdy znajdzie coś dla siebie!  Szeroka oferta klubowych zajęć proponuje każdemu uczestnikowi urozmaicenie dnia codziennego i aktywizację m.in. poprzez :

 •  Rehabilitację ruchową - tańce integracyjne, wspólne marsze z kijkami (dostępne w klubie)Nordic Walking, spacery relaksujące wokół jeziora Pile itp.  cykliczne wyjazdy na zawody sportowe seniorów do Szczecinka, Czaplinka i innych miejscowości w naszym województwie.
 •  Terapię zajęciową - wszelkiego rodzaju zajęcia usprawniające i rozwijające umiejętności manualne – m.in.: haft, prace na drutach, rzeźba, decoupage, malowanie farbami witrażowymi, akrylowymi i olejnymi, it.
 • Zajęcia muzyczne - wspólny śpiew, i nauka tańca w powstałym w Klubie zespole  „Borneńskie Wrzosy”, który reprezentuje swoje zdobyte w czasie spotkań  umiejętności wokalne na wszelakich imprezach w Bornem Sulinowie. Jest zapraszany na  coroczne spotkania Piosenki Żołnierskiej w DPS -ie. Śpiewa także na Targach Chleba i Miodu,  Wieczorkach Kolęd w BOK-ry, oraz na Przeglądzie Piosenki Seniorów organizowanym przez Związek Emerytów i Rencistów w Bornem Sulinowie. Zawsze gorące brawa towarzyszą tym występom.

Oprócz wymienionych stałych zajęć organizuje się w miarę możliwości finansowych także:

 •  Wycieczki: autokarowe – tak po terenie naszego miasta i gminy jak i po całym kraju;
 •  Wyjazdy do kina, na przedstawienia teatralne, na spotkania integracyjne do innych klubów oraz na inne ciekawe  imprezy;

      Klubowicze zgodnie ze swoimi oczekiwaniami spędzają także czas w Klubie i poza nim na:

 • spotkaniach integracyjnych z innymi Klubami Seniora
 • ogniskach i grillach organizowanych z okazji „Powitania Wiosny”;  ,,Pożegnania Lata” czy „Puszczania na wodę wianków” w noc Świętojańską
 • prezentowaniu własnych umiejętności plastycznych, kulinarnych itp. oraz nabywanie nowych umiejętności w klubowej pracowni
 • celebrowaniu Świąt (Wigilia, Wielkanoc, Dzień Seniora itp.)
 • pomocy koleżeńskiej w sytuacjach tego wymagających
 • udziale  w organizowanych festynach i wystawach na terenie gminy – prezentacji wykonanego przez klubowiczów rękodzieła na kiermaszach, występach zespołu „Borneńskie Wrzosy”, oraz  pomocy w pracach organizacyjnych
 • zajęciach  grupowych typu:: różnego rodzaju gry , m.in. warcaby, szachy, brydż, kalambury,itp

Zajęcia muzyczne i prace ręczne odbywają się regularnie i są prowadzone przez instruktorów, natomiast zajęcia dodatkowe są realizowane przy okazjach współpracy z zaprzyjaźnionymi wolontariuszami jak i samymi klubowiczami – gdyż jak sama nazwa mówi – są to Aktywni Seniorzy!

Ponadto do Klubu zapraszane są ciekawe osoby z ciekawymi umiejętnościami i zainteresowaniami z różnymi zawodami i hobby, które przekazują nam swoje umiejętności i wiedzę poprzez przeprowadzane pokazy i kursy.

            Aktywni Seniorzy chętnie biorą udział w wszelkiego rodzaju imprezach, spotkaniach okolicznościowych, konkursach, w realizowanych przez Stowarzyszenie Borneńskie Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Universum" projektach na rzecz seniorów  z terenu gminy- takich jak „ Internet – morze nowych możliwości”, „Ruch doskonali i uzdrawia serce”,Jesień życia nie musi być szara”, a także zawodach sportowych i innych imprezach umożliwiających ich aktywizację, prezentację i integrację z innymi osobami. Spotkania odbywają się zawsze w bardzo przyjaznej i radosnej atmosferze a frekwencja jest stuprocentowa!

 

  Od początku istnienia klubu – niezwykle skrupulatnie prowadzona jest kronika Klubu, opisująca i pokazującą na licznych fotografiach i malowidłach ten bardzo bogaty i aktywny przebieg życia klubowego. Chętnych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nią , gdyż jest ona najlepszą wizytówką naszego Klubu Aktywnego Seniora.

Zatem jeszcze raz serdecznie zapraszamy  mieszkańców naszego „leśnego  miasta” do odwiedzenia naszego Klubu i zostania w nim AKTYWNYM SENIOREM.

 

 

  

 

 

Przydatne linki

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Bornem Sulinowie
Wszelkie prawa zastrzeżone